Daugavpils autoostas rekonstrukcija

mapa

Sakarā ar pa-sažieru pārvadāšanas intensitātes palielināšanos, esošā pilsētas autoosta vairs nespēj ap-mierināt pasažieru pamatprasības.

Autoostas rekonstrukcijas projekta ietvaros esošās, XX gs. 50.gados celtās ēkas vietā ir paredzēta jauna, mūsdienīga autoostas kompleksa celtniecība, kurā ietilps tirdzniecības centrs un spēļu zāle.

autoosta_sDaugavpils autoosta atrodas pilsētas vēsturiskajā centrā uz neliela zemes gabala, kas ievērojami sarežģīja gan arhitektu, gan inženieru darbu.

Teritorijas ģenerālplāna risinājumu pamatā ir liktas autoostas teritorijas modernizācijas prasības: autobusu iekšējā manevrēšanas laukuma izolēšana no pārējo transporta līdzekļu kustības un gājējiem, iebraukušo un izbraucošo pilsētas, piepilsētas un starppilsētu maršrutu pasažieru plūsmu sadalīšana, cilvēku un transporta kustības ceļu krustošanās iespējas samazināšana.

Projekta risinājumi autoostas ēkā ļauj atrasties 179 cilvēkiem vienlaicīgi, kas pilnībā nodrošina aprēķina rādītājus pilsētai vissaspringtākajā vasaras periodā.

auto_buildAutoostas ēka – daudzfunkcionāla divstāvu celtne, trīsstūra formā, saredzama no vairākām pilsētas ielām. Tāpēc ēkai nav spilgti izteiktas galvenās fasādes. Izstiepto fasāžu vizuālajai pie-vilcībai tiek izmantota vertikālā dalīšana, liekto akcentus uz Lāčplēša un Viestura ielas stūri, kā arī uz galveno ieeju. Fasādēs izmantots stikls un metāls, kā arī mūsdienīgi apdares veidi.