Akadēmiskā parka projekts Transporta un sakaru institūtam

Akadēmiskā parka tehniskais projekts tiek izstrādāts pēc A/S “Transporta un sakaru institūts” pasūtījuma. Mācību iestādes vadība mērķtiecīgi realizē augstskolas attīstības programmu Latgales reģionā, Baltijas valstīs un tuvajās ārzemēs uz mūsdienīga centra bāzes Daugavpilī.

Kā galvenos uzdevumus, pilsētā ierīkojot nevis vienkārši mācību centru, bet tieši akadēmisko parku, pasūtītājs ir deklarējis optimālu apstākļu un materiāli tehniskās bāzes izveidošanu, lai paaugstinātu augstskolas konkurētspēju caur integrācijas programmām ar citām izglītojošajām un zinātnes struktūrām, komercuzņēmumiem, kā arī inovatīvu tehnoloģisko un zinātniski ietilpīgu projektu izstrādāšanu.

tsi_existAkadēmiskā parka projekta realizācijai izvēlēti zemes gabali Varšavas ielā 43 un 43b, kuru kopējā platība ir 15837 m2. Poliklīnikas un bijušā dzemdību nama ēkas, kas atrodas šajā zemes gabalā, tiek pakļautas vispārējai rekonstrukcijai. Izstrādājot projektu, īpaša uzmanība tiek pievērsta celtņu, kas ir vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļi, kultūrvēsturisko īpatnību saglabāšanai. Izvēlētajai vietai ir ērta transporta infrastruktūra, īpaši nozīmīgs ir pilsētas sabiedriskā transporta tuvums.

tsi_exist2Zemes gabala izmēri un ģeometrija noteica kompleksa plānošanas struktūras kompakto tipu, ko norobežo Varšavas, Satiksmes ielas un dzelzceļš. Viss celtņu un telpu komplekss nosacīti dalās sekojošās funkcionālajās zonās:
- mācību un zinātniski pētnieciskā;
- saimniecības;
- komerczona;
- sporta;
- transporta;
- perspektīvās attīstības zona.

tsi_viz2Vietas ģenerālplāna risinājumi nodrošina maksimālu pieeju visiem kompleksa elementiem, lai varētu veikt to tehnisko un avārijas apkopi. Reljefa īpatnības projekta arhitektoniskajos risinājumos ļauj aktīvi izmantot pakāpienus, terases, atbalsta sieniņas. Projektā paredzēts saglabāt teritorijā esošās sudrabegles, kā arī ierīkot jaunus zālienus un stādījumus.

tsi_vizProjekta realizācija laikā no 2005. līdz 2007.gadam tiek plānota vairākās kārtās:
- esošās poliklīnikas ēkas un saimniecības bloka apvienošana un rekonstrukcija, maznozīmīgu celtņu nojaukšana, ārējo komunikāciju ierīkošana;
- 3-stāvu savienojošā bloka rekonstrukcija, teritorijas nožogošana un labiekārtošana;
- bijušā dzemdību nama 4-stāvu ēkas rekonstrukcija, sporta laukuma ierīkošana;
- ekspozīciju un prezentāciju centra aprīkošana;
- 9-stāvu administratīvās ēkas celtniecība.
Projekta izstrādes gaitā augstāk minētā programma, realizācijas etapi un kārtas tiks koriģētas.