Transporta un sakaru institūta Akadēmiskais parks

Tehniskā projektēšana
Pasutītājs: AS “Transporta un sakaru institūts”
2004. gads

Liela, integrēta zinātniski izglītojošā centra projekts