Polderu kanalizācijas sūkņu stacijas rekonstrukcija

Tehniskā projektēšana
Pasūtītājs: SIA “Daugavpils Ūdens”
2005. gads

Skiču projekta ietvaros tika veikta Daugavpils pilsētas polderu kanalizācijas sūkņu stacijas rekonstrukcija.