Daugavpils NAI rekonstrukcija

Tehniskā projektēšana
Pasūtītājs: SIA “Daugavpils Ūdens”
2005. gads

Šajā projektā ietilpst:
Septisko ūdeņu pieņemšanas sūkņu stacija;
Tauku uztvērēji;
Fosfora atdalīšanas reaģentu sadales un uzglabāšanas telpa;
Slāpekļa atdalīšanas nodaļa;
Lieko dūņu iekšējā recirkulācija;
Gala nostādinātāji;
Recirkulācijas dūņu sūkņu (RAS) rekonstrukcija vai nomaiņa;
Dūņu atūdeņošanas iekārtas.