Līvānu pilsētas kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija

Tehniskā projektēšana
Pasūtītājs: “Austrian Water Technologies”
2003. gads

Līvānu pilsētas kanalizācijas cauruļvada rekonstrukcijas projekta izstrāde programmas “18 Latvijas Daugavas baseina pilsētu ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu rekonstrukcija” ietvaros. Projekts tika izstrādāts saskaņā ar Eiropas normām un Latvijas celtniecības normatīviem pēc starptautisko līgumu nosacījumiem civilās celtniecības jomā (”Red Book” FIDIC). Ģenerālais darbuzņēmējs - Austrijas koncerns AWT. Pasūtītājs - Vides ministrija.