Nekustamie īpašumi

Latvijas, konkrēti Daugavpils, nekustamā īpašuma tirgus tendenču analīze rāda, ka nākotne pieder jaunu mājokļu būvniecības sektoram. Esošais dzīvojamais fonds vairs nespēj apmierināt iedzīvotāju pieaugošās prasības. Tiekšanās pēc komforta, noteiktas neatkarības, kā arī mainījusies dzīves kultūra pieprasa jaunā kvalitātē risināt pilsētas mājokļu jautājumu.

Kompānijas “ARHIS” darbības unikalitāte slēpjas apstāklī, ka mēs kompleksi risinām visus dzīvojamās mājas projekta realizācijas jautājumus – sākot ar īpašuma tiesību noformēšanu un beidzot ar mājas pārvaldīšanu. Darbu koordinēšanu veic speciāli nodibināta grupa “ARHIS Construction”.

Zemesgabala sagatavošana – visi jautājumi, kas saistīti ar zemesgabala iegādi vai nomu, īpašuma tiesību noformēšana Zemesgrāmatā, zemesgabala izpēte, ģeoloģisko un topogrāfisko izpēšu veikšana, detālplānojuma izstrāde (nepieciešamības gadījumā).

Projektēšanas darbi – kompleksās projektēšanas nodaļas speciālisti, pamatojoties uz arhitektūras – plānošanas uzdevumu, izstrādā nākamās mājas tehnisko projektu.

Būvuzraudzība – pēc būvatļaujas saņemšanas tiek izsludināts konkurss būvdarbu veikšanai un noslēgts līgums ar ģenerālo darbuzņēmēju. Kompānijas speciālisti īsteno gan veicamo darbu un to atbilstības projekta risinājumiem autoruzraudzību, gan tehnisko uzraudzību.

Rezervēšana un dzīvokļu pārdošana – informācijas kampaņa parasti sākas līdz ar projektēšanas darbu sākumu. Tiek rezervēti dzīvokļi un to adaptācija īpašnieka vēlmēm (tas ir iespējams tikai agrīnas rezervēšanas gadījumā). Pēc objekta nodošanas ekspluatācijā ar nākamajiem dzīvokļu īpašniekiem tiek noslēgti pirkšanas – pārdošanas līgumi. Gada laikā no mājas nodošanas ekspluatācijā brīža kompānija veic mājas apkalpošanu un pārvaldīšanu.

Mūsu kompānijas piedāvāto dzīvokļu atšķirīgās īpatnības:
- Dzīvokļa robežās nav kapitālo sienu, kas sniedz unikālu iespēju katram īpašniekam izveidot savu, individuālo plānojumu.
- Savas mājas mēs būvējam no dobiem keramikas blokiem KERATERM – materiāla, kas vislabāk piemērots dzīvojamo māju būvniecībai
- Mūsdienīgajiem materiāliem, kas tiek izmantoti mājas nesošajām sienām, piemīt augsts siltuma inertums
- Mājas fasāžu virsnormatīvs siltinājums
- Automatizētais siltummezgls ļauj uzturēt visekonomiskāko siltuma režīmu mājā
- Ir iespēja ierīkot kamīnu mājas augšējos stāvos
- Siltuma un ūdens uzskaite katram dzīvoklim
- Apkures ierīču regulēšana katrā dzīvoklī
- Trīsfāzu elektrība sniedz iespēju uzstādīt jebkuru virtuves tehniku, kā arī mūsdienīgu sanitāro mezglu aprīkojumu – iebūvētas saunas, tvaika duškabīnes u.tml.