Ditton Chain ražošanas telpu rekonstrukcija

chain1
Daugavpils pievadķēžu rūpnīca projektēta 24,8 mlj. metru autovelomoto ķēžu un 2,5 mlj. pāru velopedāļu ražošanai gadā.
Sākotnēji plānotais nodarbināto skaits – 3260 cilvēki.

Ģenerālplāna risinājumos izdalītas trīs skaidri izteiktas zonas: pirmsražošanas zona administratīvajiem un sadzīves objektiem, galvenās ražošanas objektu zona un palīgobjektu zona.
Rekonstrukcijas laukums – 32688 m2.

Darba apjomos ietilpa:
- Fasāžu rekonstrukcija;
- Jumta rekonstrukcija;
- Taisnstūra gaismaerācijas, divlīmeņu virsgaismas logu rekonstrukcija;
- Sadalošā ugunsdrošības sienas izveidošana;
- Sadzīves telpu ierīkošana;
- Esošo tualešu rekonstrukcija;
- Transporta maršrutu infrastruktūras izveidošana;
- Ēkas zibensaizsardzība;
- Tehnoloģiskā aprīkojuma uzstādīšana;