Marka Rotko mākslas centrs

rothko_03Pamatojoties uz konkursa rezultātiem un ar Daugavpils domi noslēgto līgumu, kompānija izstrādāja Marka Rotko mākslas centra tehnisko projektu, kas atradīsies bijušajā artilērijas arsenāla ēkā Daugavpils cietokšņa teritorijā.

Marks Rotko (īstajā vārdā Markuss Rotkovičs 1903. – 1970.) – slavenais 20.gs mākslinieks, kas pasaules slavu ieguva kā amerikāņu abstrakcionisma pamatlicējs, dzimis Dvinskā. Marka Rotko mākslas centra kā starptautiska mēroga unikāla kultūras un tūrisma produkta izveidošana Daugavpilī ir pilsētas Domes iniciatīva, kura realizēšanu atbalsta Marka Rotko bērni.
rothko_02Mākslas centru paredzēts izvietot bijušā artilērijas arsenāla ēkā. Ēka būvēta 1831. – 1833.gg. pēc arhitekta A.Štauberta projekta. Ēka ir valsts nozīmes kultūras piemineklis.

Saskaņā ar centra izveides koncepciju ēkā paredzēts izvietot ekspozīcijas, kas veltītas mākslinieka dzimtajai pilsētai – 20.gs sākuma Dvinskai, Marka Rotko daiļradei; izstāžu zāles mūsdienu mākslas eksponēšanai, fondu telpas, arhīvu, konferenču centru, mākslinieku studijas, viesnīcu kompleksu, restorānu u.tt. Pēc autoru ieceres par visa kompleksa centru jākļūst Rotko memoriālajai istabai, kurā tiks izstādīti daži mākslinieka oriģināli.

rothko_01Darbi pie tehniskā projekta tika veikti etapos:
- Pirmsprojektēšanas fāze, kurā ietilpst situācijas kultūrvēsturiskā analīze, inženiertehniskās un arhitektoniski mākslinieciskās apsekošanas, tehnisko noteikumu savākšana, fotofiksācija u.tt.;
- Skiču projekta izstrāde;
- Tehniskā projekta izstrāde;
- Saskaņošana un ekspertīze.