Armēnijas Republikas robežpārejas punktu rekonstrukcija

Trīs Armēnijas – Gruzijas robežpārejas punktu modernizācijas pasākumu komplekss izstrādāts saskaņā ar Armēnijas Republikas nacionālo likumdošanu, starptautiskajiem standartiem un robežu kompleksās vadības principiem: vispārēja esošo infrastruktūras elementu rekonstrukcija, jaunu robežpārejas, muitas un citu kontroles veidu organizācijai nepieciešamo ēku, telpu un būvju celtniecība, materiāli – tehniskās bāzes attīstība.

armenia1 armenia2 armenia3