Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās, 3.kārta

Tehniskā projektēšana
Pasūtītājs: LR Vides ministrija
2005. gads