Detālplānojums un skiču projekta izstrāde sporta kompleksa izbūvei Šuņu ezera krastā, Daugavpilī

2014. gadā oktobrī kompānija “Arhis” parakstīja līgumu ar Daugavpils pilsētas domi par detālplānojuma un skiču projekta izstrādi sporta kompleksa izbūvei Vidzemes ielā 3, Šuņu ezera krastā, Daugavpilī . Pēc pasūtītāja prasībām jaunā sporta kompleksā paredzēts stadions ar divām tribīnēm ar vismaz 3000 sēdvietām. Sporta kompleksa teritorijā ieplānota vieglatlētikas manēža ar 4 riņķveida un 8 taisniem skrejceliņiem, kā arī sektori nodarbībām ar diskiem, lodēm, veseriem, augstlēkšanai un tāllēkšanai. Manēžā ieplānotas tribīnes ar 500 sēdvietām, ar ģērbtuvēm, trenažieru un multifunkcionāliem zālēm. Blakus ezeram ieplānoti 4 pludmales volejbola laukumi. Sporta komplekss tiks izstrādāts saskaņā ar Starptautiskās asociācijas Vieglatlētikas federācijas (IAAF) prasībām.