Gaļas produktu tirdzniecības paviljona rekonstrukcija

Tehniskā projektēšana
Pasūtītājs: SIA “Ditton Nams”
2003. gads