Vācu karavīru kapsēta (1941./44.) Daugavpilī

Tehniskā projektēšana
Pasūtītājs: Vācu kara kapu aprūpes tautas apvienība
2002. gads