Ledus sagatavošanas mašīnu bloks

Tehniskā projektēšana
Pasūtītājs: SIA “Ditton Nams”
2002. gads