18 dzīvokļu dzīvojamā māja Raiņa ielā 26C, Daugavpilī

Tehniskā projektēšana
Pasūtītājs: autors un investors - kompānija “Arhis”
2004.gads

Otrais mūsdienīga dzīvojamā kompleksa būvniecības etaps pilsētas centrā.