Demenes robežkontroles komplekss

Tehniskā projektēšana, autoruzraudzība
Pasūtītājs: Latvijas Republikas Iekšlietu ministrija
2002. gads

Projekts tika realizēts Latvijas austrumu robežas labiekārtošanas valsts programmas ietvaros. Demenes robežkontroles komplekss apkalpo transporta un gājēju plūsmu pār Latvijas-Lietuvas robežu. Platības ziņā nelielā kompleksa projekta risinājumi veikti saskaņā ar starptautisko standartu prasībām, komplekss aprīkots ar mūsdienīgu videonovērošanas aparatūru.