Koncerna Rhodia Industrial Yarns filiāles administratīvās ēkas rekonstrukcija

Tehniskā projektēšana.
Pasūtītājs: Rhodia Industrial Yarns (Francija)
2001. gads

Esošās ēkas viena no bijušās ĶŠR cehiem rekonstrukcija. Pielāgošana koncerna “Rhodia Industrial Yarns” (Francija) administratīvā bloka vajadzībām.