Stadiona “Lokomotīve” rekonstrukcija spīdveja sacensību rīkošanai; 1.kārta

Tehniskā projektēšana, autoruzraudzība
Pasūtītājs: Daugavpils pilsētas dome
2001. gads

Viena no lielākajiem spīdveja stadioniem Eiropā izveidošana. 1. kārta - tribīnes ar nojumi ierīkošana 3000 skatītājiem ar nepieciešamo inženierkomunikāciju infrastruktūru.