Daugavpils pilsētas tirgus ģenerālplāna izstrāde

Tehniskā projektēšana.
Pasūtītājs: SIA “Ditton - Turība”
2000. gads

Pilsētas centrālā tirgus pilna rekonstrukcija ar mērķi izveidot vienotu tirdzniecības un atpūtas kompleksu vairākos etapos. Ģenerālajā plānā tika paredzēta esošo nelielo tirdzniecības ēku un atklāto tirdzniecības vietu nojaukšana un vairāku tirdzniecības paviljonu būvēšana, pārtikas produktu paviljona rekonstrukcija, nojumes izveidošana virs lauksaimniecības produktu tirdzniecības laukuma, rekreācijas kompleksa izveidošana, kas ietver kafejnīcas, restorānus, kinoteātrus, spēļu iekārtas. Īpaša uzmanība tika pievērsta teritorijas labiekārtošanai: apzaļumošana un autostāvvietu zonēšana.