Baltijas Tranzītu Bankas Daugavpils filiāles rekonstrukcija

Tehniskā projektēšana.
Pasūtītājs: AS “Baltijas Tranzītu Banka”
2000. gads

Individuāls BTB Daugavpils filiāles ēkas rekonstrukcijas risinājums piebūves veidā.