Krāslavas centrālās rajona slimnīcas paplašināšanas projekts

Tehniskā projektēšana
Pasūtītājs: Veselības aizsardzības ministrija
1989. gads

Krāslas centrālās rajona slimnīcas paplašināšanas projekts:
- ķirurģijas nodaļas projekts;
- infekciju nodaļas projekts;
- dzemdību nodaļas projekts.