Daugavpils rūpnieciskā parka rekonstrukcija

Tendera dokumentācijas sagatavošana
Pasūtītājs: IBF Consulting (Beļģija)
2002.gads

Bijušās ķīmiskās šķiedras rūpnīcas teritorijas reabilitācija pilsētas industriālās zonas – biznesa parka vajadzībām: inženierkomunikāciju sistēmu, ceļu tīkla un laukumu, kā arī servisa dzelzceļa tīkla rekonstrukcija, ēku rekonstrukcija Menedžmenta izglītojošā centra izveidei. Tendera dokumentācijas sagatavošana tika veikta atbilstoši starptautisko būvniecības līgumu (”Red book” FIDIC) prasībām PHARE programmas ietvaros.