Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un paplašināšana Daugavpils pilsētas Grīvas rajonā

Tehniskā projektēšana
Pasūtītājs: SIA “Daugavpils Ūdens”
2005. gads

Daudzus gadus lielākā Grīvas rajona daļa nebija pieslēgta pie centrāliem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem, kas radīja lielas neērtības. Iedzīvotāji izmantoja ielu brīvkrānus un grodu akas, kuru ūdens kvalitāte daudzās vietās neapmierināja patērētājus.
Dzeramā ūdens kvalitāte aizvien pasliktinājās, kas varēja izprovocēt dažādas slimības.
Projekta ietvaros bija paredzēta esošo ūdensvada un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un tīklu paplašināšanas.
Tagad šī rajona iedzīvotāji ir ieguvuši iespēju pieslēgties pie ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem.