Daugavpils pilsētas Kandavas sūkņu stacijas lietusūdens pārplūdes rekonstrukcija

Tehniskā projektēšana
Pasūtītājs: SIA “Daugavpils Ūdens”
2005. gads

Skiču projekta izstrādē ietilpst:
Lietusūdens sūkņu stacijas projektēšana Kandavas kanalizācijas sūkņu stacijā;
Lietusūdeņu uzkrāšanas - izlīdzināšanas rezervuāra projektēšana;
Lietusūdens pārplūdes rekonstrukcija no Kandavas ielas sūkņu stacijas (~1000 m)