Kanalizācijas spiedvada rekonstrukcija Daugavpils pilsētas Vecstropu rajonā

Tehniskā projektēšana
Pasūtītājs: SIA “Daugavpils Ūdens”
2005. gads

Tehniskā projekta izstrādes ietvaros tika izstrādāts tehniskais projekts kanalizācijas spiedvada rekonstrukcijai Daugavpils pilsētas Vecstropu rajonā.