Tīklu rekonstrukcija Daugavpils pilsētas Jaunbūves rajonā

Tehniskā projektēšana
Pasūtītājs: SIA “Daugavpils Ūdens”
2005. gads

Tehniskā projekta sastāvā ietilpa šādi darbi:
Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija Daugavpils pilsētas Jaunbūves rajonā;
Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija Daugavpils pilsētas Jaunbūves rajonā.