Monitoringa urbuma izveide Ziemeļu laukā

Tehniskā projektēšana
Pasūtītājs: SIA “Daugavpils Ūdens”
2005. gads

Skiču projekta mērķis - ierīkot monitoringa urbumu Ziemeļu laukā.