Pilsētas ūdensņemšanas sistēmu rekonstrukcija “Ziemeļu 1″

Arhitektūras un tehniskā projektēšana, autoruzraudzība
Pasūtītājs: SIA “YIT Latvija”
1999. gads

Starptautiskā pilsētas ūdensapgādes sistēmu rekonstrukcijas projekta ietvaros (Pasaules Bankas ilgtermiņa kredīts) tika izstrādāts jauns ūdensņemšanas komplekss “Ziemeļu” rajonā. Ieprojektēto un uzbūveto iekārtu komplekss sastāv no 14 artēziskajiem urbumiem, kuru vidējais dziļums ir 70-150 m, katrs urbums aprīkots ar transformatoru apakšstaciju. Maģistrāle, kas savieno urbumus - 2400 m; dubultā atdalošā maģistrāle - 8000 m; ūdens atdzelžošanas stacija ar jaudu- 33000 m3/dienn. ar ūdens uzglabāšanas rezervuāru, tilpums 8000 m3/dienn. Projekts tika izstrādāts saskaņā ar Eiropas normām un Latvijas celtniecības normatīviem pēc starptautisko līgumu noteikumiem civilās celtniecības jomā (”Red Book” FIDIC). Ģenerālais darbuzņēmējs bija somu koncerns “YIT Corporation”; pasūtītājs - Vides un reģionālās attīstības ministrija.