Notekūdeņu iekārtu rekonstrukcija Daugavpilī

Arhitektūras un konstruktīvā projektēšana, autoruzraudzība
Pasūtītājs: SIA “Skanska Konstrukcija”
1999. gads

Esošās pilsētas notekūdeņu attīrīšanas stacijas renovācija Starptautiskās Baltijas jūras ekoloģijas aizsardzības programmas ietvaros. Pārsūknēšanas apjoms 60000 m3 kanalizācijas notekūdeņu, kas pilnībā nodrošina pilsētas vajadzības. Rekonstruējamo objektu komplekss ietver: sūkņu staciju, hlorēšanas, žāvēšanas, aerācijas kameras, atgriezeniskās sūkņu stacijas dūņu atsūknēšanai utml. Projekts tika izstrādāts saskaņā ar Eiropas normām un Latvijas celtniecības normatīviem pēc starptautisko līgumu noteikumiem civilās celtniecības jomā (”Red Book” FIDIC)