Rūpniecisko un citu bīstamo atkritumu utilizācijas un pārstrādes punkts

Skiču projektēšana
Pasūtītājs: Daugavpils pilsētas domes Komunālās saimniecības pārvalde
1999. gads

Reģionālā rūpniecisko, medicīnas un citu bīstamo atkritumu utilizācijas punkta ierīkošanas skiču projekts. Projektā bija paredzēta atkritumu veidu analīze, kuriem saskaņā ar ES normām nepieciešama tūlītēja parstrāde, dažādu utilizācijas un iekārtu veidu izpēte, utilizācijas procesu ietekme uz apkartējo vidi. Tika izstrādāti 3 alternatīvi konstruktīvo un tehnoloģisko risinājumu varianti, bāzēti uz atkritumu dedzināšanu un tam sekojošu izejošo gāzu attīrīšanu.