Daugavpils 1.pasažieru ielas rajona detālplānojuma izstrāde

Detālplānojuma izstrāde
Pasūtītājs: kompānija “Arhis”
2006.gads

Ilgus gadus neapsaimniekotā bijusī ražošanas teritorija piena kombināta rajonā pēc detālplānojuma izstrādes iegūs jaunas attīstības iespēju. Lēmumu par plānojuma izstrādes uzsākšanu pilsētas Dome pieņēma 2006.gada 27.jūlijā. Izstrādes iniciators bija teritorijas lielākās daļas īpašnieks – kompānija “RIVONA”. Detālplānojumu izstrādāja kompānija “Arhis”.