Daugavpils pilsētas teritorijas plānojums 2005. - 2017.gadam

Pasūtītājs: Daugavpils pilsētas dome
2004. gadskarta