Kompānijas vēsture

1988. gads - Rīgas Poiltehniskajā Institūtā (tagadējā RTU) uz mehānikas un celtniecības katedras bāzes tiek izveidots zinātniskais, projektēšanas un celtniecības kooperatīvs “ARHIS” – viens no pirmajiem pēcpadomju perioda pārejas uzņēmumiem pilsētā. Uzņēmumu dibināja 12 cilvēki - inženieri, arhitekti, RPI zinātniskie līdzstrādnieki. Kooperatīva mērķis – netipisku būvprojektu izstrāde.

1990. gads - unikāla, liela projekta izstrāde – Krāslavas rajona slimnīcas paplašināšana: esošā korpusa rekonstrukcija, infekcijas un dzemdību nodaļu celtniecība.

1991. gads - Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā tiek piereģistrēta SIA “Arhis”.

1991.-93. gadi - mūsdienīga pilsētas mājokļa eksperimentālu, netipveida projektu sērija. “Arhis” īsteno pilnīgu projektu realizāciju – no idejas līdz celtniecībai. Tiek izstrādāti apbūves projekti Daugavpils vēsturiskā centra neizteiksmīgajiem, neizmantojamiem zemes gabaliem.

1998.-99. gadi - projektēšanas procesa kompjuterizācija, specializēto aprēķinu un grafisko programmu apgūšana. Tiek formēta pastāvīga profesionāļu komanda, kura, koordinēti strādājot, ir spējīga realizēt visdrosmīgākos pasākumus. Par nozīmīgu objektu kļūst pirmā Baltijā gāzes uzpildes stacija, kas projektēta pēc starptautiskajām normām.

1999. gads - intensīva jaunu, perspektīvu darbības virzienu meklēšana. Izveidojas ilglaicīgi sadarbības kontakti ar ārzemju partneriem. Par īpašas intereses jomām kļūst “inteliģentie” autostāvvietu risinājumi (Klaus Autoparking, Vācija), energoekonomiskās mājas (Hebel), dīzeļdegvielas apkures sistēmas (Grammer), bīstamo atkritumu utilizācijas risinājumi(Shenandoah, Thermotec).

2000. gads - piedalīšanās lielos starptautiskos projektos par pilsētas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu rekonstrukciju. Darba pieredze “daudzu valodu” komandā (Lielbritānija – Somija – Zviedrija), projektēšanas Eiropas standartu un normatīvu apgūšana. Kompānijas ieguldījums atzīmēts pilsētas pašvaldībā.

2001. gads - tirdzniecības zīmes “Arhis” reģistrācija.

2001. gads - inženierrisinājumu testēšana un izstrāde dinamiskās gaismas reklāmas jomā. Reklāmnesēju izstrāžu patentēšana. Apakšnodaļas “Arhis-Media” izveidošanās, kas attīstās pēc frančaizinga shēmas.

2001. gads - stadiona “Lokomotīve” rekonstrukcija, spīdveja un autotreka sacensību rīkošanai, ikgadējā Latvijas Būvnieku asociācijas skatē atzīta par labāko- nominācijā “Rekonstrukcija”.

2002.-2003. gadi - pilsētas tirgus pilnās rekonstrukcijas kompleksā projekta izstrāde, pārvēršot to par tirdzniecības un atpūtas centru. Projektētājiem tiek uzdots – radīt mūsdienīgu celtni no viegli montējamām, ekonomiskām konstrukcijām, kura harmoniski iekļautos esošajā pilsētas centra apbūvē. Pēc 2003.gada kopsavilkuma, tirdzniecības centra I kārta ieņem III vietu skates nominācijā “Jaunbūve”, ko rīko Latvijas Būvnieku asociācija. Gadu vēlāk centrālā tirdzniecības paviljona rekonstrukcija, piešķirta III vieta nominācijā “Jaunbūve”.

2003. - 2004. gads - Austrijas ekspertu komandas vadībā, piedalās konsultantu lomā, programmā, kas reabilitēja ūdensaimniecības 18 Latvijas pašvaldībās.

2004. gads - kļūst par Latvijas Aociācijas inženieru - konsultantu dalībniekiem (apliecība Nr:23).

2004. gads - pēc konkursa, ko organizēja Daugavpils pilsētas pašvaldība, ir iegūtas tiesības izstrādāt pilsētas teritorijas plānojumu laika periodam no 2006.gada - 2018. gadam.

2004. gads - investīciju programmas 1. etapa realizācija, buvējot modernas dzīvojamās platības - “Mansardu mājas” pilsētas centrā.

2005. gads - parakstīts sadarbības līgums ar vācu kompāniju Fichtner GmbH, lai attīstības programmas ietvaros kopīgi realizētu Austrumlatvijas pašvaldību ūdenssaimniecību attīstības projektu. Līgums konkursa dokumentācijas sagatavošanai kanalizācijas un ūdensapgādes būvniecībai 15 Latvijas pašvaldībās parakstīts ar Latvijas Vides Ministriju.

2005. - 2006. gadi - aktīva dzīvojamās platības attīstības programmas izstrāde Daugavpils pilsētā. Ir sākta daudzstāvu māju projektu izstrāde un būvniecība - centrā un Ķīmiķu rajonā. Tiek izstrādāta mikrorajona “Ruģeļi” apbūves koncepcija.

2006. gads - kompānija saņem starptautisko ISO 9001:2000 sertifikātu, kas apliecina uzņēmuma vadības sistēmas kvalitātes atbilstību starptautiskiem standartiem.

2006. gads - kompānijas speciālisti sāk intensīvu darbību detālplānojuma izstrādes jomā, turpinot un attīstot pašvaldības apstiprināto teritorijas plānojumu, kas ir attiecināms uz dažādiem Daugavpils rajoniem.

2006. gads – Līdzdalība Daugavpils cietokšņa – pazīstamā 19.gs fortifikācijas mākslas pieminekļa rekonstrukcijas projektos. Bijušās arsenāla ēkas pārveidošana par Marka Rotko mākslas centru.

2007. gads – Darbs pie valsts nozīmes kultūras un arhitektūras pieminekļu rekonstrukcijas projektiem – Aglonas Bazilikas un klostera komplekss. Katoļu ģimnāzijas ēku komplekss.

2008. gads – Kompānijai 20 gadi. Izveidota grāmata “20 pieredzes gadi” – par kompānijas vēsturi, tās darbiniekiem un darbiem.
Pēc LR Tieslietu ministrijas pasūtījuma izstrādāts Jēkabpils Tiesu nama ēkas tehniskais projekts.

2009. gads – Kopīgi ar Latvijas vadošo inženieru augstskolu – Transporta un sakaru institūtu nodibināta biedrība “Reģionālais bioenerģētikas tehnoloģiju parks”. Sadarbībā ar itāļu partneriem uzsākts darbs pie koģenerācijas staciju, kas savam darbam izmanto atjaunojamos enerģijas avotus, projektēšanas.
2009-2010. gados sākās aktīvie ēku rekonstrukcijās, atveseļošanās un renovācijās darbi Daugavpils pilsētās Dvinskas cietoksnī. Finansu programmas ietvaros “EEZ /Norvēģijas finanšu instrumentu (2004–2009)” tika izstrādāti tehniskie projekti par kultūras un informācijas centra izveidošanu, kurš atradies bijušajā ūdens celšanas ēkā, un tehniskais projekts reģionāla centra un inovācijas tehnoloģiju izveidošanaibijušās militārās slimnīcas ēkā. Kultūras un informācijas centrs kļuva par pirmo renovēto ēku cietoksnis teritorijā par pēdējiem 20 gadiem. 2010. gadā kompānija piedalījusies projektos, lai paaugstinātu Daugavpils pilsētas mācību iestāžu energoefektivitāti, teritorijas uzlabošanu un jumtu un fasāžu renovāciju. Tika iesākts pievadķēžu rūpnīcas „Ditton Chain” uzņēmuma laukumu renovācijas projekts. Tika izstrādāta Daugavpils Svēto mocekļu Borisa un Gļeba pareizticīgās draudzes garīgā centra apbūves koncepcija.

2011.- 2012. gados – aktīvā piedalīšanos starptautiskos piedāvājumos. 2011. gadā tika noslēgts līgums ar PROON Armenija, lai izveidotu projektu par rekonstrukciju robežpārejas punktos uz robežas starp Armeniju un Gruziju. EBRD. Veica kompleksa pasākumus, lai modernizētu trīs KPP (kontrolpārbaudes punktus). 2012. gada maijā uzņēmums saņēma starptautisko sertifikātu saskaņā ar vides pārvaldības sistēmu ISO 14001-2005. Par pašu patīkamāku notikumu 2012. gādā kļuva iegūstot pirmo vietu Latvijas Būvnieku asociācijas balvu ar nosaukumu “Labākā Latvijas būvniecībā 2012.gadā”, nominācijā “Restaurācija” objekts - Marka Rotko mākslas centra projektā ” Bijušās artilērijas arsenāla ēkas rekonstrukcija”.

2012. gadā kompānija izveidoja Arhis filiāli - Arhis SC Armēnijas republikā.

2013. gadā turpinās darbs starptautisko projektu ietvaros Armēnijā. Tika realizēti modernizācijas līgumi tādos robežkontroles punktos kā Bagratašena, Bavra un Gogovāna. Aktīva piedalīšanās starptautiskos piedāvājumos.