Par kompāniju

Arhitektūrinženieru kompānija “Arhis” no 1989. gada strādā arhitektūr-celtniecības projektēšanas jomā, izstrādājot skiču un tehniskos projektus, sniedzot konsultatīvos pakalpojumus. Mūsu filozofija: kompleksa, radoša pieeja ikdienišķu jautājumu risināšanā.

Pašlaik firmā pastāvīgi strādā 20 augsti kvalificēti arhitekti un inženieri, papildus uz līgumu pamata strādā vēl 10 cilvēki. Darbā tiek izmantotas profesionālās programmatūras, kas ļauj sasniegt augstu projektēšanas līmeni.

Auglīga darba gados “Arhis” ir izstrādājis desmitiem dažādas funkcionālās nozīmes projektus. Starp tiem ir slimnīcas, dzīvojamās mājas, ofisi, tirdzniecības centri, autouzpildes stacijas, stadioni un ledus halles, tirgi, bankas, restorāni, veikali, skolas, relaksācijas centri, akvaparki un ģimeņu atpūtas parki, rotaļu laukumi bērniem, komunālie un rūpnieciskie objekti, autoostas u.c.

Firmai “Arhis” ir licence elektroinstalāciju projektēšanai.

Kompānija nepārtraukti attīstās: tiek apgūti jauni arhitektūras un kompleksās projektēšanas aspekti, īpašu uzmanību pievēršot ekoloģisko jautājumu risināšanai. Kompānijas goda lieta ir individuāla pieeja katram klientam un augsta izdodamo grafisko materiālu kvalitāte.

2006.gadā kompānijā ieviestās kvalitātes vadības sistēmas atbilstība starptautiskā standarta ISO 9001:2000 prasībām tika apliecināta ar sertifikātu arhitektūras un inženieru būvprojektu izstrādes un vadības, būvuzraudzības, inženieru konsultāciju, nekustamā īpašuma attīstības programmu realizācijas un teritorijas plānošanas jomā. 2009.gadā kvalitātes vadības sistēma tika resertificēta un atzīta par atbilstošu standartam ISO 9001:2008.

2012. gada maijā uzņēmums saņēma starptautisko sertifikātu saskaņā ar vides pārvaldības sistēmu ISO 14001-2005. Atbildīga attieksme pret vidi pavisam drīz kļūs par vienu no svarīgākajiem kritērijiem darījumos. “Zaļi” domājošs klients vienmēr dos priekšroku biznesa darījumiem ar līdzīgi domājošiem uzņēmumiem, t.i., tādiem, kas apliecina savas darbības izpildījumu ar starptautiski atzītiem standartiem, piemēram, ISO 14000.

Kompānijas vides politika

Kompānijas kvalitātes vadības un vides pārvaldības sistēma ir izveidota ar mērķi sekmēt kompānijas nepārtrauktu, ilgstošu, ekonomiski un finansiāli izdevīgu attīstību, sniedzot pakalpojumus, kas atbilst “labas prakses” standartiem un apmierina pasūtītāja vēlmes.

„Arhis” savā ikdienas saimnieciskajā darbā regulāri plāno un ievieš enerģijas un dabas resursu izmantošanas efektīvākās tehnoloģijas. „Arhis” profesionālajā darbā ievēro nacionālās vides likumdošanas un citas iesaistīto pušu noteiktās vides prasības un pasaules progresīvākās tendences vides jomā.

Kompānija nepārtraukti pilnveido Klientiem sniegto pakalpojumu kvalitāti, regulāri apgūstot zināšanas par jaunākajiem, videi draudzīgajiem būvmateriāliem, ēku energoefektivitātes paaugstināšanas un alternatīvu enerģijas avotu izmantošanas tehnoloģijām un ekoloģiski drošām inženieru sistēmām, ārtelpas plānošanas metodēm, kuras veicina vides vērtību aizsardzību.

Kompānijas kvalitātes sistēmas un vides politikas mērķi

1. Sasniegt un uzturēt sniedzamo pakalpojumu līmeni, kas atbilst klientu vajadzībām, apmierināt pašreizējās un nākotnē paredzamās klientu vēlmes un attaisnot klientu uzticību.

2. Ikdienas darba veikšanā izmantot videi draudzīgas tehnoloģijas un materiālus, sekmēt dabas resursu efektīvu izmantošanu.

3. Profesionālās darbības gala produktos – projektos sniegt risinājumus un rekomendācijas Pasūtītājam izmantot mūsdienīgas, dabas resursu (siltumenerģijas, elektroenerģijas, ūdens patēriņu samazināšana, notekūdeņu attīrīšana, atkritumu apsaimniekošana, gaisa kvalitātes nodrošināšana utt) taupošas tehnoloģijas, kā arī veicināt atjaunojamo energoresursu izmantošanu apkures un apgaismošanas vajadzībām.

4. Nodrošināt pakalpojumu atbilstību Eiropas Kopienas un nacionālo standartu prasībām, likumdošanas aktu nosacījumiem būvprojektēšanas, būvniecības un vides aizsardzības jomās.