Daugavpils 12. skolas rekonstrukcija un energoefektivitātes paaugstināšana

Daugavpils 12. vidusskolas ēka atrodas uz zemesgabala ar kopējo platību 5 437 m2. Skolas ēka sastāv no 3 korpusiem:
- Korpuss 1: vēsturiska 2 stāvu taisnstūra formas ēka. Pēc plānojuma ēka ir koridortipa. 1.stāvā izvietotas mācību klases, kabineti, bibliotēka, tualetes. 2.stāvā izvietotas mācību klases, kabineti, aktu zāle.
- Korpuss 2: no jauna piebūvēta 3 stāvu taisnstūra formas ēka. Ēkas 1.stāvā izvietoti kabineti, darbnīca un ēdnīcas telpu bloks ar palīgtelpām un ēdamzāli. 2.stāvā izvietota sporta zāle, ģērbtuves, saimniecības telpas, tualetes. 3.stāvā ir ģērbtuves, ventilācijas kamera.
- Korpuss 3: vēsturiskajam korpusam piebūvēta 3 stāvu ēka ar cokolstāvu. Ēkai ir mācību korpusa nozīme. Pēc plānojuma šī ēka ir koridortipa. Visos stāvos izvietotas mācību klases, kabineti. Cokolstāvā izvietotas mācību darbnīcas, tualetes.
Ēkas būvapjoms – 11 727 m3.

Darba apjomos ietilpa:
- Fasāžu siltināšana;
- Bēniņu siltināšana un jumtu rekonstrukcija;
- Udens noteku sistemas izveidošana;
- Teritorijas labiekartošana;
- Kanalizācijas rekonstrukcija;
- Teritorijas apgaismojums;
- Videonoverošanas sistēmas ierikošana;
- Zibeņaizsardzība;