Detālplānojums zemesgabalam Meža ielas rajonā, Daugavpilī un tam pieguļošajai teritorijai

Detālplānošana
Pasūtītājs: privātpersona
2009. gads