Līvānu novada pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķīši” ēkas Avotu ielā 2, Līvānos renovācija

Tehniskā projektēšana
Pasūtītājs: SIA “Agroprojekts” Daugavpils nodaļa
2009. gads