Ražošanas telpu Daugavpilī, Višķu ielā 17 rekonstrukcijas darbi

Pirsmprojekts, skiču projektēšana
Pasūtītājs: SIA “Ditton Chain”
2009. gads