Daugavpils 12.vidusskolas infrastruktūras uzlabošana izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem

Tehniskā projektēšana
Pasūtītājs: Daugavpils pilsētas dome
2009. gads