Jaunu notekūdeņu attīrīšanas ietaišu būvniecība Valkas pilsētā

Skiču projektēšana
Pasūtītājs: Valkas pilsētas dome
2009. gads