Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija Valkas pilsētā

Tehniskā projektēšana
Pasūtītājs: Valkas pilsētas dome
2009. gads