Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecība Valkā, apvedceļa rajonā

Tehniskā projektēšana
Pasūtītājs: Valkas pilsētas dome
2009. gads