Rušonas baznīcas klostera ēkas jumta rekonstrukcija

Tehniskā projektēšana
Pasūtītājs: reliģiskā organizācija “Rušonas sv.Miķeļa ercenģeļa Romas katoļu draudze”
2009. gads