Daugavpils pilsētas vispārizglītojošo skolu ēku fasāžu un jumtu rekonstrukcijas, energoefektivitātes paaugstināšanas un teritorijas labiekārtošanas tehnisko projektu dokumentācijas izstrāde

Skiču projektēšana, tehniskā projektēšana
Pasūtītājs: Daugavpils pilsētas izglītības pārvalde
2009. gads

Projekts “Daugavpils pilsētas vispārizglītojošo skolu ēku fasāžu un jumtu rekonstrukcijas, energoefektivitātes paaugstināšanas un teritorijas labiekārtošanas tehnisko projektu dokumentācijas izstrāde” aptvēra 21 Daugavpils skolu. Šī projekta ietvaros kompānija “Arhis” izstrādāja projektus 4 Daugavpils pilsētas vispārizglītojošajām skolām: Daugavpils 12. vidusskolai, Daugavpils Krievu ģimnāzijai - licejam, Daugavpils valsts ģimnāzijai un Daugavpils 1.speciālajai pamatskolai