Dzīvokļa rekonstrukcija ārstnieciskās prakses vajadzībām

Tehniskā projektēšana
Pasūtītājs: privātpersona
2009. gads