Ūdens pārsūknēšanas stacijas pielāgošana dzīvojamās ēkas funkcijām

Pirmsprojekts
Pasūtītājs: AS “RB Asset Management” IPS
2009. gads