Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma grozījumi

Detālplānošana
Pasūtītājs: Daugavpils pilsētas dome
2008. gads