Daudzfunkcionāls komplekss “Stropi”

Pirmsprojekts
Pasūtītājs: AS “Rietumu banka”
2008. gads