Aglonas Bazilikas draudzes kapsētas teritorijas rekonstrukcija

Pirmsprojekts
Pasūtītājs: Reliģiskā organizācija “Aglonas Bazilikas draudze”
2008. gads